Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-12-12 17:54
28081
卢军翔
卢军翔   2016-11-15   最后回复:2016-11-22 18:56
20631
August.Ke
August.Ke   2016-11-12   最后回复:2016-11-22 11:00
13721
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:33
23840
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:22
47630
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:11
19490
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:05
29970
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:56
39320
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:23
17920
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:21
21490
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:18
27820
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:11
33860
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:07
23510
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:04
32470
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:57
37160
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:54
79450
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:50
42290
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 11:00
89660
返回顶部