Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-5-9 20:28
24462
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-9 08:17
46630
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-4 10:45
25970
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-11-2 00:24
28691
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-19 16:01
16274
jsl
jsl   2016-10-19   最后回复:2016-10-19 15:33
18760
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 19:00
16190
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:51
17920
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:19
14650
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:24
21210
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:16
17280
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:01
23990
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:45
15680
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:35
14920
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:30
16010
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:20
18250
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:11
15100
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:03
20430
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
15380
返回顶部