Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-19 16:01
16314
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-5-9 20:28
24592
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-11-2 00:24
28771
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
15420
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:03
20450
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:11
15170
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:20
18280
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:30
16060
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:35
14930
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:45
15720
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-4 10:45
26100
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-9 08:17
46830
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:01
24050
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:16
17350
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:24
21320
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:19
14750
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:51
18020
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 19:00
16320
jsl
jsl   2016-10-19   最后回复:2016-10-19 15:33
18790
返回顶部