Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-9 08:17
48230
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-11-2 00:24
29821
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-4 10:45
27490
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-5-9 20:28
25732
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:01
24870
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:24
22280
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 09:56
21730
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:03
21190
jsl
jsl   2016-10-19   最后回复:2016-10-19 15:33
19180
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:20
18990
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:51
18710
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:16
18080
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 10:02
17430
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 19:00
16950
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-19 16:01
16774
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:30
16710
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 10:28
16220
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:45
16190
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
15830
返回顶部