Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-26 08:33
34102
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 09:00
23201
njustar
njustar   2017-7-26   最后回复:2017-7-26 09:39
19230
njustar
njustar   2017-7-26   最后回复:2017-7-26 10:29
15290
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 09:05
19300
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 09:09
12560
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 09:14
12950
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 09:23
14250
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 09:33
13380
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 10:00
13440
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 10:12
12110
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 10:17
18500
返回顶部