Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
红糖Girl
红糖Girl   2016-9-22   最后回复:2016-11-19 09:27
65987
红糖Girl
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-12-14 09:48
28513
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:07
29450
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:04
23520
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:56
22150
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:53
27040
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:51
28110
红糖Girl
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:01
14350
红糖Girl
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
9480
红糖Girl
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:54
13340
红糖Girl
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:45
19650
红糖Girl
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:29
30460
红糖Girl
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:25
10510
红糖Girl
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:21
12430
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:11
12500
陈小英
陈小英   2016-10-12   最后回复:2016-10-12 17:24
12300
出门向右走
出门向右走   2016-9-28   最后回复:2016-9-30 14:41
14251
出门向右走
出门向右走   2016-9-22   最后回复:2016-9-24 11:41
23958
返回顶部