Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-5-9 20:28
24132
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-9 08:17
46090
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-4 10:45
25430
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-11-2 00:24
28181
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-19 16:01
16154
jsl
jsl   2016-10-19   最后回复:2016-10-19 15:33
18580
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 19:00
15930
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:51
17590
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:19
14470
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:24
20800
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:16
16910
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:01
23660
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:45
15580
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:35
14810
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:30
15810
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:20
18100
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:11
14840
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:03
20190
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
15210
返回顶部