Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 11:25
22480
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 11:02
16690
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 11:00
87820
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:28
15370
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:18
13830
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 10:17
17830
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:12
11710
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 10:12
11690
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:09
13900
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:02
16370
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 10:00
12860
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:56
20330
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:40
8450
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:37
12080
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:33
12800
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:23
13010
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:14
12220
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:09
11900
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:05
18560
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:00
22371
返回顶部