Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
shilang
shilang   于2016-12-5 发布:讨论区  最后回复:2016-12-6 11:30
14481
shilang
shilang   于2016-12-6 发布:讨论区  最后回复:2016-12-6 11:33
36001
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-11-2 00:24
29821
August.Ke
August.Ke   于2016-11-12 发布:产品知识  最后回复:2016-11-22 11:00
13981
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:41
9440
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:46
27070
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:50
43010
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:54
80930
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:57
12850
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:57
38320
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:04
33600
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:07
24270
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:10
14420
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:11
35920
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:11
12950
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:16
14030
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:18
28550
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:21
21920
红糖Girl
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:21
12790
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:23
18380
返回顶部