Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:35
15280
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 16:45
16190
jsl
jsl   于2017-1-4 发布:数据治理专区...  最后回复:2017-1-4 10:45
27490
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 16:51
29980
jsl
jsl   于2017-1-4 发布:数据治理专区...  最后回复:2017-1-9 08:17
48230
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 16:53
28130
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 16:56
23300
ccdc_tiger
ccdc_tiger   于2017-4-26 发布:讨论区  最后回复:2017-4-26 09:37
17100
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 17:01
24870
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 17:04
24400
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 17:07
30270
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 17:16
18080
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 17:24
22280
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 18:19
15690
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 18:51
18710
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 19:00
16950
jsl
jsl   于2016-10-19 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-19 15:33
19170
njustar
njustar   于2017-7-26 发布:交付案例专区...  最后回复:2017-7-26 09:39
19290
njustar
njustar   于2017-7-26 发布:交付案例专区...  最后回复:2017-7-26 10:29
15330
返回顶部