Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
红糖Girl
红糖Girl   于2016-9-22 发布:产品知识  最后回复:2016-9-22 14:32
17890
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:05
19320
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:09
12570
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:14
12990
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:23
14310
陈小英
陈小英   于2016-10-12 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-12 17:24
12810
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:33
13410
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:37
12590
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:40
8920
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:56
21730
神医
神医   于2016-11-3 发布:讨论区  最后回复:2016-11-3 11:33
13030
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 10:00
13470
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:02
17440
神医
神医   于2016-11-3 发布:讨论区  最后回复:2016-11-3 11:49
15000
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:09
14360
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 10:12
12150
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:12
12280
返回顶部