Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-19 16:01
18404
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-5-9 20:28
28552
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-11-2 00:24
32231
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
17180
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:03
22900
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:11
16720
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:20
21110
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:30
18680
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:35
16400
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:45
17520
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-4 10:45
31420
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-9 08:17
52560
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:01
27000
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:16
20660
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:24
24370
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:19
17630
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:51
20150
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 19:00
19040
jsl   2016-10-19   最后回复:2016-10-19 15:33
21080
返回顶部