Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
shilang
shilang   于2016-12-5 发布:讨论区  最后回复:2016-12-6 11:30
14901
shilang
shilang   于2016-12-6 发布:讨论区  最后回复:2016-12-6 11:33
36571
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-11-2 00:24
30701
August.Ke
August.Ke   于2016-11-12 发布:产品知识  最后回复:2016-11-22 11:00
14281
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:41
9560
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:46
28100
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:50
43680
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:54
81950
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:57
12990
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:57
38870
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:04
34120
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:07
24840
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:10
15110
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:11
36850
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:11
13340
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:16
14350
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:18
29260
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:21
22280
红糖Girl
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:21
13030
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:23
19030
返回顶部