Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:24
15110
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:28
32480
红糖Girl
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:29
32770
红糖Girl
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:45
20330
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:49
13250
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:51
22090
红糖Girl
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:54
13800
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:56
41670
红糖Girl
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:58
10160
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 14:58
16230
红糖Girl
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 15:01
15520
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:03
21810
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:05
31440
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:11
20600
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:11
16020
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:20
19680
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:22
49900
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:30
17240
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:33
24860
返回顶部