Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
红糖Girl
红糖Girl   于2016-9-22 发布:产品知识  最后回复:2016-9-22 14:32
18270
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:05
19620
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:09
12970
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:14
13500
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:23
14660
陈小英
陈小英   于2016-10-12 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-12 17:24
12940
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:33
13610
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:37
12790
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:40
9120
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:56
22380
神医
神医   于2016-11-3 发布:讨论区  最后回复:2016-11-3 11:33
13350
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 10:00
13700
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:02
18290
神医
神医   于2016-11-3 发布:讨论区  最后回复:2016-11-3 11:49
15190
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:09
14620
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 10:12
12320
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:12
12440
返回顶部