Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-5-9 20:28
27452
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-9 08:17
50560
jsl
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-4 10:45
29830
jsl
jsl   2016-10-19   最后回复:2016-10-19 15:33
20200
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-19 16:01
17734
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 19:00
17920
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:51
19530
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:19
16890
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:24
23550
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:16
19360
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:01
26270
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:45
16990
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:35
15760
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:30
17850
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:20
20300
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:11
16330
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:03
22210
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
16660
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 10:28
17420
jsl
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-11-2 00:24
31201
返回顶部