Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
红糖Girl
红糖Girl   于2016-9-22 发布:讨论区  最后回复:2018-12-19 14:15
857563
红糖Girl
红糖Girl   于2016-9-22 发布:讨论区  最后回复:2017-10-11 11:14
100859
红糖Girl
红糖Girl   于2016-9-22 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-11-19 09:27
71317
shilang
shilang   于2016-12-9 发布:讨论区  最后回复:2017-2-6 11:30
41501
出门向右走
出门向右走   于2016-9-22 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-9-24 11:41
26288
jsl
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-19 16:01
17684
红糖Girl
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-12-14 09:48
31623
jsl
jsl   于2017-1-4 发布:数据治理专区...  最后回复:2017-5-9 20:28
27352
特立独行的猪
特立独行的猪   于2016-11-15 发布:讨论区  最后回复:2017-1-4 15:47
36992
神医
神医   于2016-11-3 发布:讨论区  最后回复:2017-5-9 20:31
35513
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-26 08:33
35992
卢军翔
卢军翔   于2016-11-15 发布:产品知识  最后回复:2016-11-22 18:56
22241
四眼加菲猫
四眼加菲猫   于2016-12-27 发布:讨论区  最后回复:2016-12-27 16:25
23781
yuanhai5578
yuanhai5578   于2016-11-2 发布:讨论区  最后回复:2016-11-13 09:18
14021
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-12-12 17:54
30141
出门向右走
出门向右走   于2016-9-28 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-9-30 14:41
15421
liufc
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:00
24481
返回顶部