Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-12-12 17:54
30371
卢军翔
卢军翔   2016-11-15   最后回复:2016-11-22 18:56
22421
August.Ke
August.Ke   2016-11-12   最后回复:2016-11-22 11:00
14571
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:33
25370
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:22
50690
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:11
21540
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:05
32320
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:56
42750
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:23
19590
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:21
22890
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:18
29940
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:11
38220
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:07
25580
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:04
35390
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:57
40020
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:54
83860
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:50
44690
liufc
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 11:00
99140
返回顶部