Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
红糖Girl   于2016-9-22 发布:讨论区  最后回复:2017-10-11 11:14
106009
红糖Girl   于2016-9-22 发布:讨论区  最后回复:2018-12-19 14:15
999763
红糖Girl   于2016-9-22 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-11-19 09:27
78137
shilang   于2016-12-9 发布:讨论区  最后回复:2017-2-6 11:30
45971
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 11:36
139240
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 11:00
113070
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:54
90700
jsl   于2017-1-4 发布:数据治理专区...  最后回复:2017-1-9 08:17
57190
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:22
54310
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:50
48030
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:56
46630
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:11
44660
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:57
44640
shilang   于2016-12-6 发布:讨论区  最后回复:2016-12-6 11:33
41871
特立独行的猪   于2016-11-15 发布:讨论区  最后回复:2017-1-4 15:47
41842
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:04
41400
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-26 08:33
40242
神医   于2016-11-3 发布:讨论区  最后回复:2017-5-9 20:31
39993
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 16:51
36910
返回顶部