Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
红糖Girl   于2016-9-22 发布:讨论区  最后回复:2017-10-11 11:14
104549
红糖Girl   于2016-9-22 发布:讨论区  最后回复:2018-12-19 14:15
962663
红糖Girl   于2016-9-22 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-11-19 09:27
76387
shilang   于2016-12-9 发布:讨论区  最后回复:2017-2-6 11:30
44951
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 11:36
135830
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 11:00
106500
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:54
87920
jsl   于2017-1-4 发布:数据治理专区...  最后回复:2017-1-9 08:17
54940
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:22
52830
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:50
46670
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:56
45310
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:57
42820
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:11
42250
shilang   于2016-12-6 发布:讨论区  最后回复:2016-12-6 11:33
40501
特立独行的猪   于2016-11-15 发布:讨论区  最后回复:2017-1-4 15:47
40342
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:04
39220
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-26 08:33
39122
神医   于2016-11-3 发布:讨论区  最后回复:2017-5-9 20:31
38783
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:29
35810
返回顶部