Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
yuanhai5578   于2016-11-2 发布:讨论区  最后回复:2016-11-13 09:18
17411
jsl   于2016-10-19 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-19 15:33
25290
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-19 16:01
22204
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 19:00
23010
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 18:51
22910
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 18:19
21120
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 17:24
29850
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 17:16
25650
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 17:07
37150
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 17:04
29680
liufc   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 17:01
29990
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 16:56
30230
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 16:53
35680
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 16:51
40440
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 16:45
20350
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:35
19980
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:33
29320
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-12-12 17:54
35951
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:30
22130
返回顶部