Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:22
58010
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:20
24390
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:11
18920
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:11
26450
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:05
36150
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:03
26080
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 15:01
19900
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 14:58
20060
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:58
13350
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:56
50670
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:54
17530
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:51
27290
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:49
15850
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:45
24290
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-12-14 09:48
37743
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:29
38750
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:28
39020
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:24
21390
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:23
24070
返回顶部