Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 16:51
36910
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 16:45
18900
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:35
17620
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:33
27770
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:30
20420
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:22
54310
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:20
22950
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:11
17700
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:11
24320
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 15:05
34380
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:03
24350
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 15:01
18360
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 14:58
18490
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:58
12040
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:56
46630
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:54
16220
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:51
25060
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:49
14850
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:45
22940
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:29
36660
返回顶部