Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:21
16760
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:21
25980
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:18
34950
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:16
18040
jsl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 14:11
17030
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:11
52110
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:10
18320
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:07
31440
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 14:04
46810
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:57
49830
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:57
16050
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:54
97630
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 13:50
50750
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:46
37080
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:41
12350
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 11:36
147900
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 11:25
30910
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 11:02
22490
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-10-17 11:00
151210
返回顶部