Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 15:35
19920
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 16:45
20330
jsl   于2017-1-4 发布:数据治理专区...  最后回复:2017-1-4 10:45
36850
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 16:51
40360
jsl   于2017-1-4 发布:数据治理专区...  最后回复:2017-1-9 08:17
61810
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 16:53
35670
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 16:56
30200
ccdc_tiger   于2017-4-26 发布:讨论区  最后回复:2017-4-26 09:37
23020
liufc   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 17:01
29940
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 17:04
29660
liufc   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-10-17 17:07
37060
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 17:16
25630
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 17:24
29790
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 18:19
21100
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 18:51
22890
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 19:00
22960
jsl   于2016-10-19 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-19 15:33
25240
njustar   于2017-7-26 发布:交付案例专区...  最后回复:2017-7-26 09:39
25760
njustar   于2017-7-26 发布:交付案例专区...  最后回复:2017-7-26 10:29
21720
返回顶部