Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:28
21350
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-11-2 00:24
35861
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:18
19970
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 10:17
23310
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-26 08:33
43592
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:12
15990
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 10:12
15720
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:09
17730
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 10:02
25260
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 10:00
17720
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:56
29490
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:40
13260
jsl   于2016-10-17 发布:数据治理专区...  最后回复:2016-10-17 09:37
16460
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:33
17730
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:23
19890
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:14
18230
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:09
16720
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:05
24810
liufc   于2016-10-17 发布:交付案例专区...  最后回复:2016-10-17 09:00
29341
返回顶部