Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-5-9 20:28
33672
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-9 08:17
61810
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-4 10:45
36840
jsl   2016-10-19   最后回复:2016-10-19 15:33
25240
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-19 16:01
22144
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 19:00
22960
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:51
22870
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:19
21100
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:24
29780
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:16
25630
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:01
29930
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:45
20320
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:35
19920
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:30
22080
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:20
24340
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:11
18900
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:03
26040
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
20010
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 10:28
21320
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-11-2 00:24
35821
返回顶部