Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 11:00
150940
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:54
97560
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:22
57910
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:11
52050
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:50
50670
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:56
50550
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 13:57
49730
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:04
46730
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:05
36130
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-12-12 17:54
35911
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:18
34910
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:07
31420
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:33
29290
卢军翔   2016-11-15   最后回复:2016-11-22 18:56
27321
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:11
26390
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:21
25930
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:23
24070
红糖Girl   2016-9-22   最后回复:2016-9-22 14:32
22470
返回顶部