Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
联系管理员
108
主题
630
成员
红糖Girl   于2016-9-22 发布:讨论区  最后回复:2018-12-19 14:15
1061663
红糖Girl   于2016-9-22 发布:讨论区  最后回复:2017-10-11 11:14
108289
shilang   于2016-12-9 发布:讨论区  最后回复:2017-2-6 11:30
47541
红糖Girl   于2016-9-22 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-11-19 09:27
81137
njustar   于2017-7-26 发布:交付案例专区...  最后回复:2017-7-26 10:29
21150
njustar   于2017-7-26 发布:交付案例专区...  最后回复:2017-7-26 09:39
25200
神医   于2016-11-3 发布:讨论区  最后回复:2017-5-9 20:31
41773
jsl   于2017-1-4 发布:数据治理专区...  最后回复:2017-5-9 20:28
33112
ccdc_tiger   于2017-4-26 发布:讨论区  最后回复:2017-4-26 09:37
22480
jsl   于2017-1-4 发布:数据治理专区...  最后回复:2017-1-9 08:17
60470
特立独行的猪   于2016-11-15 发布:讨论区  最后回复:2017-1-4 15:47
43752
jsl   于2017-1-4 发布:数据治理专区...  最后回复:2017-1-4 10:45
36110
四眼加菲猫   于2016-12-27 发布:讨论区  最后回复:2016-12-27 16:25
28811
红糖Girl   于2016-10-17 发布:项目交付咨询...  最后回复:2016-12-14 09:48
37093
liufc   于2016-10-17 发布:产品知识  最后回复:2016-12-12 17:54
35311
shilang   于2016-12-6 发布:讨论区  最后回复:2016-12-6 11:33
43471
shilang   于2016-12-5 发布:讨论区  最后回复:2016-12-6 11:30
19051
返回顶部